ΔΩΡΙΣ (M 245)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ
Πρώην USS MSC 298.
Τόπος Ναυπηγήσεως: Peterson Builders, Sturgeon Bay, Wisconsin, USA.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στον ναύσταθμο του Seattle στις 21 Ιανουαρίου 1965 με πρώτο κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ε. Καραβά.
Από την 1η Μαΐου 1977 είχε διατεθή στην Υδρογραφική Υπηρεσία.
Παρωπλίσθη στις 15 Νοεμβρίου του 1992.
Το Ναρκαλιευτικό ΔΩΡΙΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Τορπιλοβόλο ΔΩΡΙΣ που ενετάγη το 1913 και αυτεβυθίσθη το 1941 στο Πόρτο-Ράφτη εξ αιτίας σοβαρών βλαβών από βομβαρδισμούς.
Του ιδίου τύπου ΑΗΔΩΝ (M 248), ΑΙΓΛΗ (M 246), ΑΛΚΥΩΝ (M 211), ΑΡΓΩ (M 213), ΑΥΡΑ (M 214), ΔΑΦΝΗ (M 247), ΚΙΣΣΑ (M 242), ΚΙΧΛΗ (M 241), ΚΛΕΙΩ (M 213), ΠΛΕΙΑΣ (M 240).
Το Ναρκαλιευτικό ΔΩΡΙΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ