ΚΙΣΣΑ (M 242)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ
Πρώην USS MSC 309.
Τόπος Ναυπηγήσεως: Peterson Builders, Sturgeon Bay, Wisconsin, USA.
Ενετάγη στον Αμερικανικό Στόλο στις 1 Σεπτεμβρίου 1964.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στον ναύσταθμο της Βοστώνης στις 3 Δεκεμβρίου 1964 με πρώτο κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Χρ. Τραγέα.
Το Ναρκαλιευτικό ΚΙΣΣΑ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Η Ατμοημιολία ΚΙΣΣΑ που ενετάγη το 1884 και παρωπλίσθη το 1923
  • 2... Το Βοηθητικό ΚΙΣΣΑ πρώην Γερμανικό επιβατικό που κατελήφθη το 1944 και εχρησιμοποιήτο για μεταφορές προσωπικού έως το 1956.
Του ιδίου τύπου ΑΗΔΩΝ (M 248), ΑΙΓΛΗ (M 246), ΑΛΚΥΩΝ (M 211), ΑΡΓΩ (M 213), ΑΥΡΑ (M 214), ΔΑΦΝΗ (M 247), ΔΩΡΙΣ (M 245), ΚΙΧΛΗ (M 241), ΚΛΕΙΩ (M 213), ΠΛΕΙΑΣ (M 240).
Το Ναρκαλιευτικό ΚΙΣΣΑ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ