ΠΛΕΙΑΣ (M 240)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ
Τόπος Ναυπηγήσεως: Peterson Builders, Sturgeon Bay, Wisconsin, USA.
Ενετάγη στον Αμερικανικό Στόλο στις 22 Ιουνίου 1967.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στον ναύσταθμο Charleston, N. Carolina στις 7 Δεκεμβρίου 1970 με πρώτο κυβερνήτη τον Υπχο Β. Ξύδη.
Το Ναρκαλιευτικό ΠΛΕΙΑΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Βοηθητικό ΠΛΕΙΑΣ που ενετάγη το 1926 και εβυθίσθη το 1941 κατόπιν γερμανικού βομβαρδισμού.
Του ιδίου τύπου ΑΗΔΩΝ (M 248), ΑΙΓΛΗ (M 246), ΑΛΚΥΩΝ (M 211), ΑΡΓΩ (M 213), ΑΥΡΑ (M 214), ΔΑΦΝΗ (M 247), ΔΩΡΙΣ (M 245), ΚΙΣΣΑ (M 242), ΚΙΧΛΗ (M 241), ΚΛΕΙΩ (M 213).
Το Ναρκαλιευτικό ΠΛΕΙΑΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ