ΚΛΕΙΩ (M 213)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ
Πρώην ΑΡΓΩ Μ 213, πρώην USS MSC 317.
Στις 29 Αυγούστου 1978 μετωνομάσθη σε ΚΛΕΙΩ Μ 213 ενώ η προηγουμένη ονομασία του ήτο ΑΡΓΩ Μ-213.
Το Ναρκαλιευτικό ΚΛΕΙΩ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΑΗΔΩΝ (M 248), ΑΙΓΛΗ (M 246), ΑΛΚΥΩΝ (M 211), ΑΡΓΩ (M 213), ΑΥΡΑ (M 214), ΔΑΦΝΗ (M 247), ΔΩΡΙΣ (M 245), ΚΙΣΣΑ (M 242), ΚΙΧΛΗ (M 241), ΠΛΕΙΑΣ (M 240).
Το Ναρκαλιευτικό ΚΛΕΙΩ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ