ΘΑΛΕΙΑ (M 210)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ.
Πρώην Blankenberge Μ 923, πρώην USS MSC 170.
Τόπος Ναυπηγήσεως: Consolidated SB, Morris Heights, New York, USA.
Ενετάγη στον Αμερικανικό Στόλο τον Μάιο 1954.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 26 Σεπτεμβρίου 1969 με πρώτο κυβερνήτη τον Υπχο Α. Βασιλειάδη.
Εχρησιμοποιείτο και ως εκπαιδευτικό λόγω παλαιότητος.
Παρωπλίσθη στις 17 Δεκεμβρίου 2004.
Το Ναρκαλιευτικό ΘΑΛΕΙΑ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Ναρκαλιευτικό ΘΑΛΕΙΑ με επιχειρησιακή δράσι κατά τον Β' Π.Π. το οποίον ενετάγη το 1941 και διεγράφη το 1944.
  • 2... Το Περιπολικό ΘΑΛΕΙΑ που ενετάγη το 1959 και παρωπλίσθη το 1967.
Του ιδίου τύπου ΑΝΤΙΟΠΗ (M 205), ΑΤΑΛΑΝΤΗ (M 202), ΝΙΟΒΗ (M 254), ΦΑΙΔΡΑ (M 206).
Το Ναρκαλιευτικό ΘΑΛΕΙΑ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ