ΚΕΡΚΥΡΑ (M 208)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟ
Πρώην BYMS 2172
Παρεχωρήθη στις αρχές του 1946 από την Αγγλία για την εκκαθάριση των ελληνικών θαλασσών από τα ναρκοπέδια.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του εμφυλίου.
Παρωπλίσθη στις 11 Σεπτεμβρίου 1973.
Το Ναρκαλιευτικό ΚΕΡΚΥΡΑ είναι το 2o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΑΦΡΟΕΣΣΑ (M 209), ΖΑΚΥΝΘΟΣ (M 212), ΙΘΑΚΗ (M 214), ΚΑΛΥΜΝΟΣ (M 201), ΚΑΡΤΕΡΙΑ (M 203), ΚΑΣΟΣ , ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (M 207), ΚΩΣ , ΛΕΡΟΣ (M 210), ΛΕΥΚΑΔΑ (M 206), ΠΑΞΟΙ (M 202), ΠΑΡΑΛΟΣ (M 204), ΠΑΤΜΟΣ (M 213), ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ (M 205), ΣΥΜΗ (M 211).
Το Ναρκαλιευτικό ΚΕΡΚΥΡΑ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ