ΦΑΙΔΡΑ (M 206)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Malmedy M 922, πρώην USS MSC 154.
Τόπος Ναυπηγήσεως: Hodgdon Bros., East Boothbay, Maine, USA.
Ενετάγη στον Αμερικανικό Στόλο τον Μάιο 1954.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 26 Σεπτεμβρίου 1969 με πρώτο κυβερνήτη τον Υπχο Ν. Κιοσσέ.
Χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό λόγω παλαιότητος.
Η ονομασία ΦΑΙΔΡΑ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΝΤΙΟΠΗ (M 205), ΑΤΑΛΑΝΤΗ (M 202), ΘΑΛΕΙΑ (M 210), ΝΙΟΒΗ (M 254).
Το Ναρκαλιευτικό ΦΑΙΔΡΑ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ