ΑΝΤΙΟΠΗ (M 205)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ.
Πρώην Βέλγικο HERVE M 921, πρώην USS MSC 153.
Παρελήφθη από Βελγικό Ναυτικό όταν αυτό τα επέστρεφε στις ΗΠΑ διότι ήσαν μέρος της αμερικανικής στρατιωτικής βοηθείας στο Βέλγιο.
Εναυπηγήθη το 1960-62.
Διέθετε ξύλινο σκάφος με ευρεία χρήση αντιμαγνητικού υλικού στις μεταλλικές κατασκευές.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στην Οστάνδη του Βελγίου στις 29 Ιουλίου 1961 από τον πρώτο του κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Μ. Μανουσόπουλο.
Παρωπλίσθη στις 01 Σεπτεβρίου 1995.
Η ονομασία ΑΝΤΙΟΠΗ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΑΤΑΛΑΝΤΗ (M 202), ΘΑΛΕΙΑ (M 210), ΝΙΟΒΗ (M 254), ΦΑΙΔΡΑ (M 206).
Το Ναρκαλιευτικό ΑΝΤΙΟΠΗ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ