ΑΤΑΛΑΝΤΗ (M 202)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην St. Truiden Μ 919, πρώην USS MSC 169.
Τόπος Ναυπηγήσεως: Consolidated SB, Morris Heights, New York, USA.
Ενετάγη στον Αμερικανικό Στόλο τον Φεβρουάριο 1954.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στην Οστάνδη του Βελγίου στις 29 Ιουλίου 1969.
Μετετράπη σε υδρογραφικό τo 1971 και παρεχωρήθη στην ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Η ονομασία ΑΤΑΛΑΝΤΗ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΝΤΙΟΠΗ (M 205), ΘΑΛΕΙΑ (M 210), ΝΙΟΒΗ (M 254), ΦΑΙΔΡΑ (M 206).
Το Ναρκαλιευτικό ΑΤΑΛΑΝΤΗ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ