ΣΕΡΙΦΟΣ (L 195)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Γερμανικό ROCHEN L 764.
Εσχεδιάσθη βάσει του αμερικανικού τύπου US LCU 1626.
Εναυπηγήθη: στα ναυπηγεία Howaldtswerke, Αμβούργο.
Παρελήφθη από την Ελλάδα στις 31 Ιανουαρίου 1992 σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Το Αποβατικό ΣΕΡΙΦΟΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Α/Β ΣΕΡΙΦΟΣ πρώην HMS LCT 1227, που παρεχωρήθη από το Βρετανικό Ναυτικό το 1946 και εξεποιήθη το 1963.
Του ιδίου τύπου ΗΡΑΚΛΕΙΑ (L 169), ΙΟΣ (L 167), ΝΑΞΟΣ (L 178), ΠΑΡΟΣ (L 179), ΣΙΚΙΝΟΣ (L 168), ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ (L 170).
Το Αποβατικό ΣΕΡΙΦΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ