ΠΑΡΟΣ (L 179)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Γερμανικό SALM L 799 τύπου Klasse 520
Εσχεδιάσθη βάσει του αμερικανικού τύπου US LCU 1626.
Εναυπηγήθη: στα ναυπηγεία Howaldtswerke, Αμβούργο.
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο: 23 Σεπτεμβρίου 1966.
Παρελήφθη από την Ελλάδα στις 16 Νοεμβρίου 1989 σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Η ονομασία ΠΑΡΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΗΡΑΚΛΕΙΑ (L 169), ΙΟΣ (L 167), ΝΑΞΟΣ (L 178), ΣΕΡΙΦΟΣ (L 195), ΣΙΚΙΝΟΣ (L 168), ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ (L 170).
Το Αποβατικό ΠΑΡΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ