ΝΑΞΟΣ (L 178)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Γερμανικό RENKE L 798.
Εσχεδιάσθη βάσει του αμερικανικού τύπου US LCU 1626.
Εναυπηγήθη: στα ναυπηγεία Howaldtswerke, Αμβούργο.
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο: 2 Σεπτεμβρίου 1966.
Παρελήφθη από την Ελλάδα στις 16 Νοεμβρίου 1989 σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Το Αποβατικό ΝΑΞΟΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΗΡΑΚΛΕΙΑ (L 169), ΙΟΣ (L 167), ΠΑΡΟΣ (L 179), ΣΕΡΙΦΟΣ (L 195), ΣΙΚΙΝΟΣ (L 168), ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ (L 170).
Το Αποβατικό ΝΑΞΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ