ΛΕΣΒΟΣ (L 176)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: Μάιο 1999 στα ναυπηγεία Ελευσίνος.
Ο σχεδιασμός έγινε στο Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Γ.Ε.Ν.
Ενετάγη στον Στόλο: 20 Φεβρουαρίου 1999, πρώτος κυβερνήτης ο Ανπχος Κ. Κοκολάκης.
Το Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ είναι το 6o κατα σειρά από τα 6 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Α/Τ ΛΕΣΒΟΣ τύπου Μ το οποίον δεν παρεδόθη από την Αγγλία λόγω του Α' Π.Π. ενώ τα χρήματα δεν επεστράφησαν.
  • 2... Το Φορτηγό ΛΕΣΒΟΣ πρώην Γερμανικό ASGARD το οποίον παρελήφθη ως πολεμική αποζημίωσις το 1920 και παρωπλίσθη το 1923.
  • 3... Το Μεταγωγικό ΛΕΣΒΟΣ επίτακτο μεταγωγικό ατμόπλοιο που εξετέλεσε επανειλημμένα ταξίδια για τον εφοδιασμό του Τομπρούκ κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του.
  • 4... Το Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ που ενετάγη το 1943 και εβυθίσθη στις 6 Ιουνίου 1944.
  • 5... Το Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ το οποίον ενετάγη το 1960 και παρωπλίσθη το 1990.
Του ιδίου τύπου ΙΚΑΡΙΑ (L 175), ΡΟΔΟΣ (L 177), ΣΑΜΟΣ (L 174), ΧΙΟΣ (L 173).
Το Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ