ΙΚΑΡΙΑ (L 175)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: 9 Μαΐου 1988 στα ναυπηγεία Ελευσίνος.
Ο σχεδιασμός έγινε στο Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Γ.Ε.Ν.
Καθειλκύσθη: 5 Ιουλίου 1990.
Ενετάγη στον Στόλο: Αύγουστο 1998.
Το Αρματαγωγό ΙΚΑΡΙΑ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Αρματαγωγό ΙΚΑΡΙΑ το οποίον ενετάγη το 1960 και παρωπλίσθη το 1998.
Του ιδίου τύπου, ΛΕΣΒΟΣ (L 176), ΡΟΔΟΣ (L 177), ΣΑΜΟΣ (L 174), ΧΙΟΣ (L 173).
Το Αρματαγωγό ΙΚΑΡΙΑ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ