ΣΑΜΟΣ (L 174)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: Σεπτέμβριο 1987 στα ναυπηγεία Ελευσίνος. Ο σχεδιασμός έγινε στο Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Γ.Ε.Ν.
Καθειλκύσθη: 6 Απριλίου 1989.
Ενετάγη στον Στόλο: 20 Μαΐου 1994 με πρώτο κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Μ. Καψαλά.
Το Αρματαγωγό ΣΑΜΟΣ είναι το 6o κατα σειρά από τα 6 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Α/Τ ΣΑΜΟΣ το οποίον δεν παρεδόθη από την Αγγλία λόγω του Α' Π.Π. ενώ τα χρήματα δεν επεστράφησαν.
  • 2... Η Μπελού ΣΑΜΟΣ η οποία ενετάγη το 1834 και παρωπλίσθη το 1853.
  • 3... Το Τορπιλοβόλο ΣΑΜΟΣ το οποίον ενετάγη το 1883 μετονομάσθει σε ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟ 6 και παρωπλίσθη το 1912.
  • 4... Το Μεταγωγικό ΣΑΜΟΣ που ετορπιλίσθη και εβυθίσθη στό Τομπρούκ στις 18 Οκτωβρίου 1941 μέ 25 νεκρούς.
  • 5... Το Αρματαγωγό ΣΑΜΟΣ το οποίον ενετάγη το 1943 και παρωπλίσθη το 1977.
Του ιδίου τύπου ΙΚΑΡΙΑ (L 175), ΛΕΣΒΟΣ (L 176), ΡΟΔΟΣ (L 177), ΧΙΟΣ (L 173).
Το Αρματαγωγό ΣΑΜΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ