ΧΙΟΣ (L 173)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: 18 Απριλίου 1987 στα ναυπηγεία Ελευσίνος. Ο σχεδιασμός έγινε στο Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Γ.Ε.Ν.
Καθειλκύσθη: 16 Δεκεμβρίου 1988.
Ενετάγη στον Στόλο: 30 Μαΐου 1996, πρώτος κυβερνήτης ο Αντιπλοίαπχος Γ. Ντούνης.
Το Αρματαγωγό ΧΙΟΣ είναι το 6o κατα σειρά από τα 6 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Α/Τ ΧΙΟΣ τύπου Μ το οποίο ουδέποτε παρεδόθη από την Αγγλία λόγω ενάρξεως του Α' Π.Π.
  • 2... Το Τορπιλοβόλο ΧΙΟΣ που ενετάγη το 1873 και παρωπλίσθη το 1880.
  • 3... Το Τορπιλοβόλο ΧΙΟΣ το οποίον ενετάγη το 1883 μετονομάσθει σε ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟ 7 και παρωπλίσθη το 1912.
  • 4... Το Πλωτό Συνεργείο ΧΙΟΣ που ενετάγη το 1920 ως ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μετωνομάσθη σε ΧΙΟΣ και μετωνομάσθη σε ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
  • 5... Το Αρματαγωγό ΧΙΟΣ το οποίον ενετάγη το 1943, πολέμησε στον Β' Π.Π., και παρωπλίσθη το 1977.
Του ιδίου τύπου ΙΚΑΡΙΑ (L 175), ΛΕΣΒΟΣ (L 176), ΡΟΔΟΣ (L 177), ΣΑΜΟΣ (L 174).
Το Αρματαγωγό ΧΙΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ