ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ (L 170)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Γερμανικό DELFIN L 791.
Εσχεδιάσθη βάσει του αμερικανικού τύπου US LCU 1626.
Εναυπηγήθη: στα ναυπηγεία Howaldtswerke, Αμβούργο.
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο: 25 Νοεμβρίου 1965.
Παρελήφθη από την Ελλάδα στις 31 Ιανουαρίου 1992 σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Η ονομασία ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΗΡΑΚΛΕΙΑ (L 169), ΙΟΣ (L 167), ΝΑΞΟΣ (L 178), ΠΑΡΟΣ (L 179), ΣΕΡΙΦΟΣ (L 195), ΣΙΚΙΝΟΣ (L 168).
Το Αποβατικό ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ