ΣΙΚΙΝΟΣ (L 168)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Γερμανικό ROCHEN L 764.
Εσχεδιάσθη βάσει του αμερικανικού τύπου US LCU 1626.
Εναυπηγήθη: στα ναυπηγεία Howaldtswerke, Αμβούργο.
Παρελήφθη από την Ελλάδα στις 31 Ιανουαρίου 1992 σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Η ονομασία ΣΙΚΙΝΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΗΡΑΚΛΕΙΑ (L 169), ΙΟΣ (L 167), ΝΑΞΟΣ (L 178), ΠΑΡΟΣ (L 179), ΣΕΡΙΦΟΣ (L 195), ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ (L 170).
Το Αποβατικό ΣΙΚΙΝΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ