ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (H 07)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟΝ τύπου DARDO.
Παρηγγέλθη: από την Ελληνική Κυβέρνηση στα ιταλικά ναυπηγεία Odero στη Sestri Ponente Genova το 1930.
Καθειλκύσθη: στις 29 Αυγούστου 1931.
Παρελήφθη: τον Νοέμβριο του 1932.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του 1940-41 σαν συνοδευτικόν νηοπομπών.
Επεχείρησε κατά την διάρκεια του πολέμου δύο επιδρομές στα στενά του Οτράντο στις 15-16 Δεκεμβρίου 1940 και4-5 Ιανουαρίου 1941.
Μετά την κατάληψι της Ελλάδος υπό των Γερμανών διέφυγε στην Μ. Ανατολή και εστάλη στην Βομβάη από Ιούνιο 1941 έως Απρίλιο 1942 για εκσυγχρονισμό.
Εχρησιμοποιήθη κυρίως ως συνοδόν.
Στο τέλος του Σεπτεμβρίου. 1943, όπου οι Βρετανοί προσπάθησαν, εκμεταλλευόμενοι την ιταλική συνθηκολόγηση, να καταλάβουν τα Δωδεκάνησα. συμμετείχε εκτός τωνάλλων ελληνικών αντιτορπιλλικών και ο ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ . Έδρασαν επί 2 μήνες, μαζί με τα βρετανικά πλοία, με αποστολή να ενισχύουν τις φρουρές των νησιών και να βομβαρδίζουν στόχους στην ξηρά.
Στο τέλος του 1943 ετέθη σε κατάστασι ενεργείας συντηρήσεως
Εχρησιμοποιήθη κυρίως ως συνοδόν έως το 1943 οπότε ετέθη σε κατάστασι ενεργείας συντηρήσεως
Παρωπλίσθη: το 1946.
Το Α/Τ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 4 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Ελαφρή Καταδρομικό ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ που παρηγγέλθη το 1914 και δεν παρεδόθη διότι κατεσχέθη από τους 'Αγγλους λόγω της έναρξης του Α' Π.Π.
  • 3... Το Α/Τ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ πρώην USS RUPERTUS DD851 τύπου GEARING FRAM I το οποίον παρεδόθη στο Π.Ν., το 1973 και παρωπλίσθη το 1995.
  • 4... Η Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ τύπου Standard, πρώην ολλανδική KORTENAER η οποία ενετάγη το 1997.
Του ιδίου τύπου, ΣΠΕΤΣΑΙ (D 83), ΥΔΡΑ (D 97), ΨΑΡΑ (D 98).
Το Α/Τ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ