ΑΡΓΟΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΓΟΛΕΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ.
Ενετάγη στον Στόλο το 1829.
Αρχικώς εχρησιμοποιήθη ως ΓΟΛΕΤΑ ενώ αργότερα ως μεταφορικό γαιανθράκων για τα ατμοκίνητα του Στόλου.
Εξεποιήθη ως ανεπισκεύαστη το 1943 αντί 3.108 δραχμών.
Η ονομασία ΑΡΓΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Η Γολέτα ΑΡΓΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ