ΜΑΤΘΙΛΔΗ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΓΟΛΕΤΑ
Κατεσκευάσθη στον Ναύσταθμο του Πόρου και καθειλκύσθη στις 20 Μαίου 1836. .
Εκόστισε 70.000 δρχ
Έλαβε την ονομασία αυτή προς τιμήν της αδελφής της Βασιλίσσης Αμαλίας.
Τον Μάιο του 1854 κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου κατεσχέθη από τους Γάλλους.
Ετέθη σε παροπλισμό στις Αυγούστου 1857. και
Στις 2 Μαΐου 1859 διεγράφηκε από την δύναμη του Στόλου.
Η ονομασία ΜΑΤΘΙΛΔΗ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Η Γολέτα ΜΑΤΘΙΛΔΗ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ