ΓΛΑΥΚΟΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΕΡΚΟΥΡΟΣ - ΚΟΤΕΡΟ
Εναυπηγήθη το 1834 στον Ναύσταθμο Πόρου με κόστος 50.584 δραχμές..
Κατά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, ευρισκόμενο στην Χαλκίδα, ήτο το μόνο πλοίο το οποίο δεν εδέχθη την συνταγματική αλλαγή. Με αναίμακτη επέμβαση του συνορμούντος ΚΟΧΡΑΝ (Κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Π. Μπούφης) κατελήφθη και αντικατεστάθη ο κυβερνήτης του Ν. Χατζηανδρέου.
Εχρησιμοποιήθη στον αγώνα κατά της πειρατείας και στα γεγονότα της μεταπολιτεύσεως του 1862.
Παρωπλίσθη το 1871 λόγω παλαιότητος.
O Κέρκουρος ΓΛΑΥΚΟΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 2... Το Υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ που ενετάγη το 1930 και εβυθίσθη κατόπιν αεροπορικής επιδρομής, επισκευαζόμενο στην Μάλτα το 1942.
  • 3... Το Υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ τύπου 209/1100 το οποίον ενετάγη το 1971.
Του ιδίου τύπου, ΝΑΥΤΙΛΟΣ .
O Κέρκουρος ΓΛΑΥΚΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ