ΤΣΑΜΑΔΟΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ.
Ιστοφόρο ναυπηγηθέν στον Ναύσταθμο Πόρου το 1833-1834.
Παρωπλίσθη μεταξύ 1843-1846 λόγω οικονομίας.
Κατεσχέθη από τους Άγγλους για ικανοποίηση των ραδιουργιών του Εβραίου Πασίφικο κατά τον εθνικό εξευτελισμο του 1850.
Παρωπλίσθη το 1853.
Η ονομασία ΤΣΑΜΑΔΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ , ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ , ΑΣΤΙΓΞ , ΔΩΔΕΚΑΤΗ , ΕΝΔΕΚΑΤΗ , ΚΑΝΑΡΗΣ , ΚΟΧΡΑΝ , ΚΡΙΕΖΗΣ , ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑ , ΜΙΑΟΥΛΗΣ , ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ , ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ , ΤΟΜΠΑΖΗΣ .
Η Κανονιοφόρος ΤΣΑΜΑΔΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ