ΤΟΜΠΑΖΗΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ.
Ιστοφόρο ναυπηγηθέν στον Ναύσταθμο Πόρου το 1833-1834.
Παρωπλίσθη μεταξύ 1843-1846 λόγω οικονομίας.
Κατεσχέθη από τους Άγγλους για ικανοποίηση των ραδιουργιών του Εβραίου Πασίφικο κατά τον εθνικό εξευτελισμο του 1850.
Κατεσχέθη από τους Γάλλους τον Μάιο 1854 κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο.
Παρωπλίσθη το 1861.
Η Κανονιοφόρος ΤΟΜΠΑΖΗΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 2... Η Κορβέττα ΤΟΜΠΑΖΗΣ τύπου Flower η οποία παρεδόθη δανεική από την Αγγλία το 1943 και επεστράφη το 1959.
  • 3... Το Α/Τ ΤΟΜΠΑΖΗΣ τύπου Gearing FRAM I το οποίο ενετάγη το 1976 και παρωπλίσθη το 1997.
Του ιδίου τύπου ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ , ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ , ΑΣΤΙΓΞ , ΔΩΔΕΚΑΤΗ , ΕΝΔΕΚΑΤΗ , ΚΑΝΑΡΗΣ , ΚΟΧΡΑΝ , ΚΡΙΕΖΗΣ , ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑ , ΜΙΑΟΥΛΗΣ , ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ , ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ , ΤΣΑΜΑΔΟΣ .
Η Κανονιοφόρος ΤΟΜΠΑΖΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ