ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ.
Ιστοφόρο ναυπηγηθέν στον Ναύσταθμο Πόρου το 1833-1834.
Από το 1847 εχρησιμοποιείτο ως φορτηγό.
Κατεσχέθη από τους Άγγλους για ικανοποίηση των ραδιουργιών του Εβραίου Πασίφικο κατά τον εθνικό εξευτελισμο του 1850.
Εξεποιήθη σε δημοπρασία στην Σύρο το 1850 αντί 2.415 δραχμών.
Η Κανονιοφόρος ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 2... Η Κορβέττα ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ τύπου Flower η οποία παρεδόθη δανεική από την Αγγλία το 1942 και επεστράφη το 1951.
  • 3... Το Α/Τ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ τύπου Gearing FRAM I το οποίο ενετάγη το 1973 και παρωπλίσθη το 1992.
Του ιδίου τύπου ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ , ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ , ΑΣΤΙΓΞ , ΔΩΔΕΚΑΤΗ , ΕΝΔΕΚΑΤΗ , ΚΑΝΑΡΗΣ , ΚΟΧΡΑΝ , ΚΡΙΕΖΗΣ , ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑ , ΜΙΑΟΥΛΗΣ , ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ , ΤΟΜΠΑΖΗΣ , ΤΣΑΜΑΔΟΣ .
Η Κανονιοφόρος ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ