ΚΑΝΑΡΗΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ.
Ιστοφόρο ναυπηγηθέν στον Ναύσταθμο Πόρου το 1834-1835.
Παρωπλίσθη μεταξύ 1843-1846 για λόγους οικονομίας.
Κατεσχέθη από τους Άγγλους για ικανοποίηση των ραδιουργιών του Εβραίου Πασίφικο κατά τον εθνικό εξευτελισμο του 1850.
Η κατάσχεσις ίσχυσε από 19 Ιανουαρίου έως 18 Απριλίου 1850.
Παρωπλίσθη το 1859.
Η Κανονιοφόρος ΚΑΝΑΡΗΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 5 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 2... Το Βοηθητικό ΚΑΝΑΡΗΣ πρώην ΨΑΡΑ που οποίον ενετάγη το 1880 και επωλήθη σε εφοπλιστές το 1923.
  • 3... Το Α/Τ ΚΑΝΑΡΗΣ τύπου HUNT III πρώην Βρετανικό HMS HATHERLEIGH που ενετάγη το 1942 και επεστράφη στην Αγγλία το 1959.
  • 4... Το Α/Τ ΚΑΝΑΡΗΣ τύπου GEARING FRAM I το οποίο ενετάγη το 1972 και παρωπλίσθη το 1993.
  • 5... Η Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ τύπου Standard, που ενετάγη στον στόλο το 1998.
Του ιδίου τύπου ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ , ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ , ΑΣΤΙΓΞ , ΔΩΔΕΚΑΤΗ , ΕΝΔΕΚΑΤΗ , ΚΟΧΡΑΝ , ΚΡΙΕΖΗΣ , ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑ , ΜΙΑΟΥΛΗΣ , ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ , ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ , ΤΟΜΠΑΖΗΣ , ΤΣΑΜΑΔΟΣ .
Η Κανονιοφόρος ΚΑΝΑΡΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ