ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ
Ιστοφόρο ναυπηγηθέν στον Ναύσταθμο Πόρου το 1834-1835.
Το 1847 μετεσκευάσθη σε ΓΟΛΕΤΑ.
Κατεσχέθη από τους 'Αγγλους για ικανοποίηση των ραδιουργιών του Εβραίου Πασίφικο κατά τον εθνικό εξευτελισμο του 1850.
Η κατάσχεσις ίσχυσε από 17 Ιανουαρίου έως 28 Απριλίου 1850 οπότε ερυμουλκήθη στην αγγλοκρατουμένη Κέρκυρα.
Το 1847 μετεσκευάσθη σε ΓΟΛΕΤΑ.
Παρωπλίσθη στις 6 Αυγούστου 1857.
Η Κανονιοφόρος ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 2... Η Γολέτα ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ που ενετάγη το 1835 ως ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ, μετεσκευάσθη σε ΓΟΛΕΤΑ το 1847 και παρωπλίσθη το 1847.
Του ιδίου τύπου, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ , ΑΣΤΙΓΞ , ΔΩΔΕΚΑΤΗ , ΕΝΔΕΚΑΤΗ , ΚΑΝΑΡΗΣ , ΚΟΧΡΑΝ , ΚΡΙΕΖΗΣ , ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑ , ΜΙΑΟΥΛΗΣ , ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ , ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ , ΤΟΜΠΑΖΗΣ , ΤΣΑΜΑΔΟΣ .
Η Κανονιοφόρος ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ