ΗΡΑΚΛΗΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΓΑΒΑΡΑ.
Εναυπηγήθη το 1818 στην Γένοβα κατόπιν παραγγελίας του Ν. Βώκου.
Συμμετείχε στον ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ.
Τον Ιούνιο του 1834 αγοράσθηκε υπό της Κυβερνήσεως από τον Ν. Βώκο έναντι 23.000 δραχμών.
Επεσκευάσθη το 1834 με κόστος 15.000 δραχμών και μετωνομάσθη σε ΑΡΗΣ.
Η Γαβάρα ΗΡΑΚΛΗΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 5 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Η Γαβάρα ΗΡΑΚΛΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ