ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (F 462)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Ολλανδικό Κortenaer F 807.
Εναυπηγήθη: Στα Ολλανδικά Ναυπηγεία Koninklijka Maatschappij de Schelde στο Vlissingen στις 8 Απριλίου 1975.
Καθειλκύσθη: 18 Δεκεμβρίου 1976 και ενετάγη στο Ολλανδικό Ναυτικό στις 26 Οκτωβρίου 1978.
Αγοράσθηκε από την Ελλάδα τον Ιούνιο του 1997.
Η ύψωσις της Ελληνικής Σημαίας έγινε στο Den Helder στις 15 Δεκεμβρίου 1997 με πρώτο κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Δ. Ελευσινιώτη.
Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου 1998.
Η Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ είναι το 4o κατα σειρά από τα 4 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Ελαφρή Καταδρομικό ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ που παρηγγέλθη το 1914 και δεν παρεδόθη διότι κατεσχέθη από τους 'Αγγλους λόγω της έναρξης του Α' Π.Π.
  • 2... Το Α/Τ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (τύπου DARDO) το οποίον παρελήφθη το 1933 και παρωπλίσθη 1946.
  • 3... Το Α/Τ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ πρώην USS RUPERTUS DD851 τύπου GEARING FRAM I το οποίον παρεδόθη στο Π.Ν., το 1973 και παρωπλίσθη το 1995.
Του ιδίου τύπου ΑΔΡΙΑΣ (F 459), ΑΙΓΑΙΟΝ (F 460), ΕΛΛΗ (F 450), ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (F 465), ΚΑΝΑΡΗΣ (F 464), ΛΗΜΝΟΣ (F 451), ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (F 463), ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ (F 461), ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (F 466).
Η Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ