ΑΙΓΑΙΟΝ (F 460)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Ολλανδικό BANCKERT F 810.
Εναυπηγήθη: Στα Ολλανδικά Ναυπηγεία Koninklijka Maatschappij de Schelde στο Vlissingen στις 25 Φεβρουαρίου 1976.
Καθειλκύσθη: 13 Ιουλίου 1978 και ενετάγη στο Ολλανδικό Ναυτικό στις 29 Οκτωβρίου 1980.
Η ύψωσις της Ελληνικής Σημαίας έγινε στις 30 Μαρτίου 1994 με πρώτο κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Κ. Αναστασάτο.
Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 19 Ιουνίου 1993
Κατέστη επιχειρησιακό στις 30 Ιουνίου 1995.
Η Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ είναι το 4o κατα σειρά από τα 4 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Βοηθητικό ΑΙΓΑΙΟΝ πρώην γερμανικό Φορτηγό Hagen ναυπηγήσεως 1906 που ενετάγη το 1920 και παρωπλίσθη το 1935.
  • 2... Το Α/Τ ΑΙΓΑΙΟΝ τύπου ΗUNT II πρώην Βρετανικό HMS LAUDER DALE που ενετάγη το 1946 και παρωπλίσθη το 1959.
  • 3... Το Α/Τ ΑΙΓΑΙΟΝ τύπου Rhein, ενετάγη το 1976 και παρωπλίσθη το 1991.
Του ιδίου τύπου ΑΔΡΙΑΣ (F 459), ΕΛΛΗ (F 450), ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (F 465), ΚΑΝΑΡΗΣ (F 464), ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (F 462), ΛΗΜΝΟΣ (F 451), ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (F 463), ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ (F 461), ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (F 466).
Η Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ