ΑΔΡΙΑΣ (F 459)

Φωτογραφίες

Highslide JS
© Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Ολλανδικό Callenburgh F 808.
Εναυπηγήθη: Στα Ολλανδικά Ναυπηγεία Koninklijka Maatschappij de Schelde στο Vlissingen στις 30 Ιουνίου 1975.
Καθειλκύσθη: 12 Μαρτίου 1977 και ενετάγη στο Ολλανδικό Ναυτικό στις 26 Ιουλίου 1979.
Η ύψωσις της Ελληνικής Σημαίας έγινε στις 14 Μαΐου 1993 στο Den Helder με πρώτο κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Ι. Εγγολφόπουλο.
Κατέπλευσε σρτην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου 1994.
Κατέστη επιχειρησιακό στις 30 Ιουνίου 1995.
Η ονομασία ΑΔΡΙΑΣ, εδόθη προς τιμήν και για ανάμνηση του Α/Τ ΑΔΡΙΑΣ το οποίο πλέοντας ανατολικώς της Ρόδου το 1943 έπεσε σε εχθρική νάρκη με αποτέλεσμα να αποκοπή η πλώρη του. Το Α/Τ ΑΔΡΙΑΣ όμως κατώρθωσε να καταπλεύση σώο στο λιμάνι της Αλεξανδρείας εν μέσω παράταξεως του συμμμαχικού στόλου εις ένδειξιν τιμής.
Η Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Α/Τ ΑΔΡΙΑΣ τύπου HUNT III πρώην Βρετανικό HMS BORDER που ενετάγη στις 20-07-1942, και παρωπλίσθη το 1945
  • 2... Το Α/Τ ΑΔΡΙΑΣ τύπου HUNT III πρώην Βρετανικό HMS TANATSIDE που ενετάγη το 1946 εις αντικατάστασιν του προηγουμένου ΑΔΡΙΑ και και επεστράφη στην Αγγλία το 1963
Του ιδίου τύπου, ΑΙΓΑΙΟΝ (F 460), ΕΛΛΗ (F 450), ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (F 465), ΚΑΝΑΡΗΣ (F 464), ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (F 462), ΛΗΜΝΟΣ (F 451), ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (F 463), ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ (F 461), ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (F 466).
Η Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ