ΛΗΜΝΟΣ (F 451)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Ολλανδικό Witte de With.
Εναυπηγήθη: Στα Ολλανδικά Ναυπηγεία Koninklijka Maatschappij de Schelde στο Vlissingen στις 13 Ιουνίου 1978.
Καθειλκύσθη: 27 Οκτωβρίου 1979.
Προγραμματισμός εντάξεώς της στο Ολλανδικό Ναυτικό στις 18 Σεπτεμβρίου 1982, αλλά κατευθείαν από τα ναυπηγεία έγινε ύψωσις της Ελληνικής Σημαίας στις 26 Ιουνίου 1981 με πρώτο κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Ν. Θεμελίδη.
Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 5 Νοεμβρίου 1982.
Έλαβε μέρος στον πόλεμο του Κόλπου στην περιοχή της Ερυθράς Θαλάσσης εφαρμόζοντας αποφάσεις του ΟΗΕ εναντίον του Ιράκ το 1990-91.
Η Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Θ/Κ ΛΗΜΝΟΣ πρώην USS IDAHO BB24 το οποίο ενετάγη το 1914 και παρωπλίσθη το 1932.
  • 2... Το Αρματαγωγό ΛΗΜΝΟΣ πρώην αμερικανικό USS LST36 το οποίον παρεδόθη στο Π.Ν. το 1943 και παρωπλίσθη το 1977.
Του ιδίου τύπου ΑΔΡΙΑΣ (F 459), ΑΙΓΑΙΟΝ (F 460), ΕΛΛΗ (F 450), ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (F 465), ΚΑΝΑΡΗΣ (F 464), ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (F 462), ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (F 463), ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ (F 461), ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (F 466).
Η Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ