ΘΕΟΔΩΡΑ Β

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΕΠΙΤΑΚΤΟΝ
Επετάγη για τις ανάγκες του πολέμου 1940-41
Το επίτακτο «Θεοδώρα» στις 22/4/1941 εβυθίσθη από βομβαρδισμό γερμανικών στούκας ενώ βρισκόταν στον όρμο «Αντικύρων», με αποτέλεσμα να απωλέσουν την ζωή τους οι:
  • Εφ. Ναύτης Πυρ. Ι. ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  • Εφ. Ναύτης Πυρ. Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Η ονομασία ΘΕΟΔΩΡΑ Β δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.



  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ