ΣΦΕΝΔΟΝΗ

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη στην Αγγλία στα ναυπηγεία Yarrow το 1906.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο το 1907.
Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13 οπότε και έφερε το σήμα του Διοικητού της Α' Ομάδος Αντιτορπιλικών Αντιπλοιάρχου Ι. Ηπίτη.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις 1917-1922
Μεταξύ 1926 -1928 υπέστη γενική επισκευή στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος. Του αφηρέθησαν τα πυροβόλα Χότσκις και ετοποθετήθησαν 2 πυροβόλα Κρουπ τα οποία ανήκον προηγουμένως στο ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Έλαβε μέρος στον Β' Π.Π.
Παρωπλίσθη το 1945.
Το Α/Τ ΣΦΕΝΔΟΝΗ είναι το 2o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Η Ατμοημιολία ΣΦΕΝΔΟΝΗ η οποία ενετάγη το 1858 και μετωνομάσθη σε ΝΑΥΠΛΙΟΝ το 1862.
  • 3... Το Α/Τ ΣΦΕΝΔΟΝΗ τύπου Fletcher το οποίον ενετάγη το 1959 και παρωπλίσθη το 1992.
Του ιδίου τύπου ΘΥΕΛΛΑ , ΛΟΓΧΗ , ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ .
Το Α/Τ ΣΦΕΝΔΟΝΗ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ