ΝΙΚΗ

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη από 1905 έως 1907 στα ναυπηγεία Vulkan του Στετίνου Γερμανίας (σημερινό Στέτσιν Πολωνίας) κατά παραγγελίαν της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Έλαβε μέρος στους πολέμους 1912-13, 1917-22, 1940-45.
Το 1916 κατεσχέθη από τους Γάλλους έως ότου η Ελλάς να συμμετάσχη στον Α' Π.Π. με την Entente.
Στις 4 Σεπτεμβρίου 1922, κατά τις επιχειρήσεις καλύψεως της συμπτύξεως του στρατού στην Μ. Ασία εφονεύθη ο κυβερνήτης Πλωτάρχης Δ. Χατζίσκος.
Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο 1919, συμμετείχε στις συμμαχικές επιχειρήσεις στον Εύξεινο και συνώδευε πλοία μεταφέροντα Έλληνες πρόσφυγες από Ρωσσία.
Μεταξύ 1925-27 υπέστη γενική μετασκευή.
Παρωπλίσθη το 1945 λίγο μετά την απελευθέρωση.
Το Α/Τ ΝΙΚΗ είναι το 1o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 2... Το Α/Τ ΝΙΚΗ τύπου Gleeves το οποίον ενετάγη το 1950 και παρωπλίσθη το 1972.
  • 3... Η Κ/Φ ΝΙΚΗ τύπου Thetis-Klasse 420 η οποία ενετάγη το 1991.
Του ιδίου τύπου ΑΣΠΙΣ , ΒΕΛΟΣ , ΔΟΞΑ .
Το Α/Τ ΝΙΚΗ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ