ΣΠΕΤΣΑΙ (D 83)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟΝ τύπου DARDO.
Παρηγγέλθη: από την Ελληνική Κυβέρνηση στα ιταλικά ναυπηγεία Odero στη Sestri Ponente Genova το 1930.
Καθειλκύσθη: το 1932.
Παρελήφθη: τον Μαϊο του 1933.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του 1940-41 σαν συνοδευτικόν νηοπομπών.
Επεχείρησε κατά την διάρκεια του πολέμου επιδρομή στα στενά του Οτράντο στις 4-5 Ιανουαρίου 1941
Μετά την κατάληψι της Ελλάδος υπό των Γερμανών διέφυγε στην Μ. Ανατολή και εστάλη στην Καλκούτα για εκσυγχρονισμό.
Εχρησιμοποιήθη κυρίως ως συνοδόν καθ' όλη την διάρκεια του Β' Π.Π. και από 1943 είχε περιορισμένη δράσι λόγω ευπαθείας υλικού και ελλείψεως ανταλλακτικών.
Παρωπλίσθη: το 1945.
Διελύθη: το 1947.
Το Α/Τ ΣΠΕΤΣΑΙ είναι το 4o κατα σειρά από τα 5 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Η Ιστιοφόρος Κορβέττα ΣΠΕΤΣΑΙ της Λασκαρίνας ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ που ενετάγη στον Στόλο το 1828 και επυρπολήθη από τον Μιαούλη το 1831.
  • 2... Η Ατμoβάρις ΣΠΕΤΣΑΙ που ενετάγη το 1881 και το 1889 μετωνομάσθη σε ΑΚΤΙΟΝ.
  • 3... Το Θ/Κ ΣΠΕΤΣΑΙ που ενετάγη το 1889 και παρωπλίσθη το 1929.
  • 5... Η Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ τύπου ΜΕΚΟ 200ΗΝ ελληνικής κατασκευής που ενετάγη το 1996.
Του ιδίου τύπου ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (H 07), ΥΔΡΑ (D 97), ΨΑΡΑ (D 98).
Το Α/Τ ΣΠΕΤΣΑΙ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ