ΝΙΚΗ (D-63)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ Τύπου Gleeves
Πρώην USS EBERLE DD430
Εναυπηγήθη το 1940 στις ΗΠΑ
Παρελήφθη στις ΗΠΑ από τον Αντιπλοίαρχο Γ. Δημητρακόπουλο στα τέλη του 1950
Κατέπλευσε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1951
Το 1954 υπέστη γενική επισκευή στις ΗΠΑ
Διετέλεσε επί σειρά ετών αρχηγίς της Διοικήσεως Αντιτορπιλλικών
Το 1971 μετέπεσε σε εφεδρεία.
Παρωπλίσθη τον Ιούνιο 1972.
Το Α/Τ ΝΙΚΗ είναι το 2o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Α/Τ ΝΙΚΗ το οποίον ενετάγη το 1907 και παρωπλίσθη το 1945.
  • 3... Η Κ/Φ ΝΙΚΗ τύπου Thetis-Klasse 420 η οποία ενετάγη το 1991.
Του ιδίου τύπου ΔΟΞΑ (D-20).
Το Α/Τ ΝΙΚΗ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ