ΚΑΝΑΡΗΣ (D-212)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟ ΣΤΟΛΟΥ ΤΥΠΟΥ GEARING, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ FRAM I.
ΠΡΩΗΝ USS STICKELL DD888.
Aγοράσθηκε από το αμερικανικό ναυτικό.
Κατέπλευσε στην Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο στην Διοίκηση Αντιτορπιλλικών στις 29 Μαρτίου 1973.
Παρελήφθη στο Norfolk, Virginia από τον πρώτο του κυβερνήτη Αντιπλοίαρχο Κ. Ζωγράφο την 1η Ιουλίου 1972.
Παρωπλίσθη στις 15 Σεπτεμβρίου 1993.
Το Α/Τ ΚΑΝΑΡΗΣ είναι το 4o κατα σειρά από τα 5 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Η Κανονιοφόρος ΚΑΝΑΡΗΣ που ενετάγη το 1835 και παρωπλίσθη το 1859.
  • 2... Το Βοηθητικό ΚΑΝΑΡΗΣ πρώην ΨΑΡΑ που οποίον ενετάγη το 1880 και επωλήθη σε εφοπλιστές το 1923.
  • 3... Το Α/Τ ΚΑΝΑΡΗΣ τύπου HUNT III πρώην Βρετανικό HMS HATHERLEIGH που ενετάγη το 1942 και επεστράφη στην Αγγλία το 1959.
  • 5... Η Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ τύπου Standard, που ενετάγη στον στόλο το 1998.
Του ιδίου τύπου ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (D-216), ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (D-213), ΚΡΙΕΖΗΣ (D-217), ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ (D-214), ΤΟΜΠΑΖΗΣ (D-215).
Το Α/Τ ΚΑΝΑΡΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ