ΑΣΤΙΓΞ (D-15)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HUNT III.
Πρώην HMS CATTERICK.
Εναυπηγήθη το 1939-41 στα ναυπηγεία Vickers-Armstrong της Αγγλίας.
Επρόκειτο να παραδοθή στις 30 Απριλίου 1944 αλλά λόγω της κομμουνιστικής ανταρσίας στον Στόλο, η παράδοσις ανεβλήθη.
Τελικώς παρελήφθη στις 21 Μαΐου 1946 στην Μάλτα.
Με αυτό το πλοίο μετεφέρθη από Ελλάδα στο Λονδίνο η ολυμπιακή φλόγα για τους αγώνες του 1948.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του εμφυλίου.
Επεστράφη στο Βρετανικό Ναυτικό το 1963.
Το Α/Τ ΑΣΤΙΓΞ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΑΔΡΙΑΣ (L-67), ΑΔΡΙΑΣ (L-69), ΚΑΝΑΡΗΣ (D-34), ΜΙΑΟΥΛΗΣ (D-59), ΠΙΝΔΟΣ (D-72).
Το Α/Τ ΑΣΤΙΓΞ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ