ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (D-14)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ GREYHOUND.
Παρηγγέλθη από την Ελληνική Κυβέρνηση και εναυπηγήθη στο ναυπηγείο YARROW της Αγγλίας το 1936-1938.
Ενετάγη στον Στόλο το 1938 και κατέστη Αρχηγίς του Στόλου Αντιτορπιλλικών
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του 1940-41. Στις 14 προς 15 Νοεμβρίου 1940 το βράδυ, μαζί με τα ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ, ΨΑΡΑ, ΥΔΡΑ υπό τας διαταγάς του Ναυάρχου Καββαδία πραγματοποίησαν αποστολή έως την Valona χωρίς να συναντήσουν τον εχθρό. Στις 4 προς 5 Ιανουαρίου 1941 το βράδυ, μαζί με τα ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ, ΣΠΕΤΣΑΙ, ΨΑΡΑ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ εβομβάρδισαν το ακρωτήριο Dukati της Valona. Επίσης έδρασε και ως συνοδευτικό νηοπομπών
Στις 14 Απριλίου 1941, ευρισκόμενο στον όρμο του Σοφικού στον Σαρωνικό, με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Π. Λάππα, υπέστη σοβαρές ζημίες εξ αεροπορικής επιδρομής και εφονεύθη ο Δίοπος Ηλεκτ. ΑΝΤ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ή ΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
Εδεξαμενίσθη στον Ναύσταθμο προς επισκευήν αλλά λόγω Γερμανικής προελάσεως διετάχθη η καταστροφή του η οποία τελικώς δεν ήταν επιτυχής και οι Γερμανοί το επιδιώρθωσαν
Εχρησιμοποιήθη υπό των Γερμανών ως ΕΡΜΗΣ ΖΗ-1 και έτυχε να είναι αρχηγίς της νηοπομπής επί της οποίας επετέθη το Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ το οποίον όμως τότε κατεβυθίσθη.
Το ΕΡΜΗΣ στις 30 Απριλίου 1943 υπέστη σοβαρές βλάβες κατόπιν συμμαχικής αεροπορικής επιδρομής και προσήραξε πλησίον του ακρωτηρίου ΒΟΝ της Τυνησίας
Μετά την απελευθέρωσιν της περιοχής η επισκευή του εκρίθη ασύμφορος και εγκατελείφθη.
Το Α/Τ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ (D-15), ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ .
Το Α/Τ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ