ΑΙΓΑΙΟΝ (D 11)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ Hunt II.
ΠΡΩΗΝ D-11, ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ HMS LAUDER DALE.
Παρεχωρήθη από το βρετανικό ναυτικό με δανεισμό.
Εναυπηγήθη στα Αγγλικά ναυπηγεία J.S. Thornycroft στο Southampton.
Επρόκειτο να παραδοθή στις 30 Απριλίου 1944 αλλά λόγω της κομμουνιστικής ανταρσίας η παράδοσις ανεβλήθη.
Τελικώς παρελήφθη στις 21 Μαΐου 1946 στην Μάλτα.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του εμφυλίου.
Επεστράφη στο Βρετανικό Ναυτικό στις 12 Δεκεμβρίουτου 1959.
Το Α/Τ ΑΙΓΑΙΟΝ είναι το 2o κατα σειρά από τα 4 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Βοηθητικό ΑΙΓΑΙΟΝ πρώην γερμανικό Φορτηγό Hagen ναυπηγήσεως 1906 που ενετάγη το 1920 και παρωπλίσθη το 1935.
  • 3... Το Α/Τ ΑΙΓΑΙΟΝ τύπου Rhein, ενετάγη το 1976 και παρωπλίσθη το 1991.
  • 4... Η Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ τύπου Standard που ενετάγη το 1993.
Του ιδίου τύπου, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (D 29), ΚΡΗΤΗ (D 48).
Το Α/Τ ΑΙΓΑΙΟΝ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ