ΑΕΤΟΣ (D-01)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ.
Πρώην ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ SAN LUIS.
Εναυπηγήθη στα Αγγλικά ναυπηγεία Camel Laird στο Λίβερπουλ.
Αγοράσθηκε μαζί με τα ΙΕΡΑΞ, ΛΕΩΝ, ΠΑΝΘΗΡ ετοιμοπαράδοτα αντί 148.000 λιρών το καθένα με επείγουσες διαδικασίες εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων ενώ είχαν αρχικά παραγγελθή από την Αργεντινή.
Ύψωσε την ελληνική σημαία την 19ην Σεπτεμβρίου 1912 στην Αγγλία αν και είχε ακόμη ξένο πλήρωμα και αμέσως απέπλευσε με πρώτο προορισμό το Αλγέρι όπου περίμενε το επίτακτο ΙΩΝIΑ με τα ελληνικά πληρώματα. Το ΑΕΤΟΣ όταν εισήλθε στην Μεσόγειο έπαθε σοβαρή βλάβη και έμεινε ακυβέρνητο ενώ κατά σύμπτωσιν επέρασε κοντά του ένα από τα άλλα Aντιτορπιλλικά το οποίο το ερυμούλκησε ώς το Αλγέρι.
Πυρομαχικά αγοράσθηκαν τα απολύτως απαραίτητα για πολεμικές επιχειρήσεις (μόνο 3.000 τεμάχια) ενώ τορπίλλες δεν απεκτήθησαν στη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων και για τον λόγο αυτόν τα πλοία αρχικά ωνομάσθηκαν ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ και όχι ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ.
Κατά την παραλαβή οι Έλληνες αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες γιατί δεν είχαν τη σχετική εμπειρία αφ' ενός και αφ' ετέρου τα εγχειρίδια, επιγραφές και έντυπα ήσαν στα ισπανικά. Παρ' όλα αυτά, επέτυχαν να κινήσουν το πλοίο και να αποπλεύσουν από το Αλγέρι σε 24 ώρες!
Στην περιοχή των επιχειρήσεων στο Αιγαίο εστάλη αργότερα διότι ρυμουλκήθηκε και χρειάσθηκε επισκευή 5 εβδομάδων. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους (κυβερνήτης αντιπλοίαρχος Α. Δουρούτης).
Στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο κατεσχέθη από τους Γάλλους το 1916 μέχρις ότου βγήκε στον πόλεμο στο πλευρό της Entente η Ελλάς.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Ευξείνου πόντου μεταξύ 1919-1920 και κατόπιν στην Μικρασιατική Εκστρατεία.
Στις επιχειρήσεις της περιόδου 1940-45 προσέφερε πολλές υπηρεσίες ανάλογα με την ηλικία και τον εξοπλισμό του η δε δράση του το έφερε μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό.
Μεταξύ Δεκεμβρίου 1941 και Φεβρουαρίου 1942 πραγματοποίησε μετασκευή του οπλισμπού του στην Καλκούτα για την καλύτερη εκτέλεση των νέων του αποστολών.
Παρωπλίσθη το 1946.
Το Α/Τ ΑΕΤΟΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 2... Το Α/Τ ΑΕΤΟΣ πρώην αμερικανικό USS SLATER DE766 το οποίον παρελήφθη το 1951 και παρωπλίσθη το 1991.
Του ιδίου τύπου, ΙΕΡΑΞ (D-36), ΛΕΩΝ (D-50), ΠΑΝΘΗΡ (D-72).
Το Α/Τ ΑΕΤΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ