ΑΙΓΑΙΟΝ (D-03)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Τύπου Rhein.
ΠΡΩΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ WESER A62.
Παρεχωρήθη από το γερμανικό ναυτικό στα πλαίσια της γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Εναυπηγήθη το 1961-63 στα δυτικογερμανικά ναυπηγεία Elsfetherwerk.
Παρελήφθη στην Γερμανία στις 6 Ιουνίου 1976 από τον Αντιπλοίαρχο Ι. Φωκά.
Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 14 Αυγούστου 1976.
Ανήκε στην δύναμη Διοικήσεως Αντιτορπιλλικών και ήτο η έδρα του επιτελείου της Διοικήσεως Αντιτορπιλλικών.
Παρωπλίσθη στις 15 Φεβρουαρίου 1991.
Διέθετε επιπρόσθετες ενδιαιτήσεις για 80 άτομα.
Το Α/Τ ΑΙΓΑΙΟΝ είναι το 3o κατα σειρά από τα 4 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Βοηθητικό ΑΙΓΑΙΟΝ πρώην γερμανικό Φορτηγό Hagen ναυπηγήσεως 1906 που ενετάγη το 1920 και παρωπλίσθη το 1935.
  • 2... Το Α/Τ ΑΙΓΑΙΟΝ τύπου ΗUNT II πρώην Βρετανικό HMS LAUDER DALE που ενετάγη το 1946 και παρωπλίσθη το 1959.
  • 4... Η Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ τύπου Standard που ενετάγη το 1993.
Το Α/Τ ΑΙΓΑΙΟΝ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ