ΗΡΑΚΛΗΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΜΠΡΙΚΙ.
Εναυπηγήθη κατόπιν παραγγελίας του ιδιοκτήτου του Ανδρέα Γιαννίτση.
Συμμετείχε στον ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ.
Το 1830 αγοράσθηκε υπό της Κυβερνήσεως από τον Α. Γιαννίτση έναντι 7.500 ταλλήρων.
Εχρησιμοποιήθη κυρίως ως φορτηγό και του αφηρέθη ο οπλισμός.
Επωλήθη το 1840 στον παλαιό ιδιοκτήτη του αντί 5.255 δραχμών.
Το Μπρίκι ΗΡΑΚΛΗΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 5 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Το Μπρίκι ΗΡΑΚΛΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ