ΑΡΗΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΜΠΡΙΚΙ.
Εναυπηγήθη το 1807 στην Βενετία κατόπιν παραγγελίας του Α. ΤΣΑΜΑΔΟΥ.
Συμμετείχε στον ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και εδοξάσθη όταν στις 26 Απριλίου 1825, στον Αιγυπτιακό αποκλεισμό του Ναυαρίνου διέσπασε επιτυχώς κλειό 32 αιγυπτιακών πολεμικών πλοίων.
Το 1829 αγοράσθηκε από την Κυβέρνηση και μετωνομάσθη σε ΑΘΗΝΑ.
Το 1879 μετωνομάσθη εκ νέου σε ΑΡΗΣ.
Τα έτη 1882-1885 εχρησιμοποιήθη ως Σχολή Ναυτικών Δοκίμων καθώς και σχολή για το κατώτερο προσωπικό.
Το 1921 εβυθίσθη με τιμητικούς κανονιοβολισμούς στην νησίδα Κυρά Σαλαμίνος λόγω οικονομικών δυσχερειών και παρά τις πολλές αντιδράσεις.
Το Μπρίκι ΑΡΗΣ είναι το 3o κατα σειρά από τα 6 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Μπρίκι ΑΡΗΣ του Α. Τσαμαδού το οποίο διέσπασε τον Αιγυπτιακό κλειό στην Σφακτηρία. Ενετάγη το 1827. Το 1829 μετονομάσθει σε ΑΘΗΝΑ και το 1879 παλι σε ΑΡΗΣ. Εβυθίσθη το 1921.
  • 2... Η Γαβάρα ΑΡΗΣ πρώην ΗΡΑΚΛΗΣ η οποία ενετάγη το 1834 και εβυθίσθη το 1842.
  • 4... Η Τορπιλοθέτις-Ναρκοθέτις ΑΡΗΣ (επίτακτο) χρησιμοποιηθέν ως ναρκοθέτις κατά τους βαλκανικούς πολέμους 1912-13.
  • 5... Το Εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ το οποίον ενετάγη το 1927, ηχμαλωτίσθη υπό των Γερμανών το 1941 και εβυθίσθη το 1942.
  • 6... Το Εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ ελληνικής κατασκευής το οποίον ενετάγη το 1979 και παρωπλίσθη το 2004.
Το Μπρίκι ΑΡΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ