ΑΡΗΣ

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ.
Η δαπάνη της αγοράς εκαλύφθη σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό του εξ Αιγύπτου ομογενούς Γεωργίου Μηνιάκη.
Είχε 3 ιστούς και ιστιοφορία ημιολικού δρόμωνος.
Εναυπηγήθη το 1926 στην Γαλλία ειδικώς για εκπαιδευτικό Ναυτικών Δοκίμων και Ναυτοπαίδων.
Καθειλκύσθη στις 29 Ιανουαρίου 1927.
Κατέπλευσε στην Ελλάδα τον Μάιο του 1928 ενώ ο πρώτος εκπαιδευτικός πλους άρχισε στις 26 Ιουνίου 1928.
Η εσωτερική διαρύθμισις του πλοίου περιελάμβανε χώρους για το Επιτελείο, τους αξιωματικούς-εκπαιδευτάς, 120 Δοκίμους και 120 ναυτόπαιδας. Εχρησιμοποιήθη εντατικώς για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Στον πόλεμο του 1940-41 εχρησιμοποιήθη ως πλωτό Νοσοκομείο.
Λόγω μικράς ταχύτητος δεν ηκολούθησε τον Στόλο στην Αίγυπτο και ηχμαλωτίσθη υπό των Γερμανών.
Οι Γερμανοί το oνόμασαν GRAZ και το εχρησιμοποίησαν για μεταφορές.
Στις 5 Δεκεμβρίου 1942, στον λιμένα Bizerta της Τυνησίας, προσέκρουσε σε νάρκη και εβυθίσθη.
Από τους Έλληνες του πληρώματος απωλέσθησαν 50 και διεσώθησαν 11.
Το Εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ είναι το 5o κατα σειρά από τα 6 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Μπρίκι ΑΡΗΣ του Α. Τσαμαδού το οποίο διέσπασε τον Αιγυπτιακό κλειό στην Σφακτηρία. Ενετάγη το 1827. Το 1829 μετονομάσθει σε ΑΘΗΝΑ και το 1879 παλι σε ΑΡΗΣ. Εβυθίσθη το 1921.
  • 2... Η Γαβάρα ΑΡΗΣ πρώην ΗΡΑΚΛΗΣ η οποία ενετάγη το 1834 και εβυθίσθη το 1842.
  • 3... Το Μπρίκι ΑΡΗΣ πρώην ΑΘΗΝΑ που ξαναονομάστικε ΑΡΗΣ το 1879. Είναι το σκάφος του Α. Τσαμαδού το οποίο διέσπασε τον Αιγυπτιακό κλειό στην Σφακτηρία. Εβυθίσθη το 1921.
  • 4... Η Τορπιλοθέτις-Ναρκοθέτις ΑΡΗΣ (επίτακτο) χρησιμοποιηθέν ως ναρκοθέτις κατά τους βαλκανικούς πολέμους 1912-13.
  • 6... Το Εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ ελληνικής κατασκευής το οποίον ενετάγη το 1979 και παρωπλίσθη το 2004.
Το Εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ