ΠΑΛΑΣΚΑΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ
Πρώην υπηρετικό αποξηραντικών έργων Μακεδονίας
Ενετάγη ως υδροφόρος το 1940
Εβυθίσθη τον Απρίλιο του 1941.
Η ονομασία ΠΑΛΑΣΚΑΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ