ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΟΠΛΙΤΑΓΩΓΟΝ-ΣΥΝΟΔΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
πρώην ORANGE NASSAU
Μεσογειακό επιβατηγό που επετάγη για τις ανάγκες του πολέμου.
Αρχικώς εχρησιμοποιήθη ως οπλιταγωγό και με την διαφυγή του στόλου στην Αίγυπτο ως Συνοδόν Υποβρυχίων.
Μετά την απελευθέρωσι, το 1945, επεστράφη στην πλοιοκτήτρια εταιρεία.
Η ονομασία ΚΟΡΙΝΘΙΑ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ