ΚΥΚΛΩΨ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΡΥΜΟΥΛΚΟΝ.
Εναυπηγήθη το 1926 στην Γαλλία.
Επίτακτο του 1940.
Εβυθίσθη τον Απρίλιο 1941.
Το Ρυμουλκό ΚΥΚΛΩΨ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ