ΤΙΤΑΝ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΡΥΜΟΥΛΚΟΝ.
Εναυπηγήθη το 1937 στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος.
Ενετάγη στον Στόλο το 1940.
Εβυθίσθη τον Απρίλιο του 1941 από γερμανική αεροπορική επιδρομή.
Ανειλκύσθη και εχρησιμοποιήθη υπό των Γερμανών αλλά κατεστράφη πριν την απελευθέρωσι.
Το Ρυμουλκό ΤΙΤΑΝ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 2... Το Ρυμουλκό ΤΙΤΑΝ το οποίον ενετάγη το 1962 και παρωπλίσθη το 2001.
Το Ρυμουλκό ΤΙΤΑΝ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ